កម្មវិធីអាហារូបករណ៍

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍SmartEdu មានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជាដែលមានសមត្ថភាព ជាពិសេសិស្សដែលកំពុងជួបការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេ។

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមានគោលបំណងបណ្ដុះគុណតម្លៃ ក៏ដូចជាសមត្ថភាពសំខាន់ៗដើម្បីផ្ដល់ដល់យុវជនកម្ពុជានូវជំនាញដែលអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនប្រកបដោយសម្ថតភាពត្រូវការនាពេលអនាគត. 

 

 • កម្មវិធីអាហារូបករណ៍​ SmartEdu


  SEDUS banner

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ជួយឲ្យក្ដីស្រមៃរបស់អ្នកកា្លយជាការពិត


កម្មវិធីអាហារូបករណ៍SmartEdu មានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជាដែលមានសមត្ថភាព ជាពិសេសិស្សដែលកំពុងជួបការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេ។

ដោយបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 2016 អាហារូបករណ៍​ 10​ កន្លែង ត្រូវបានផ្តល់បន្ថែមដល់សិស្សចំនួន 10 នាក់ដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន។

ចាប់ពីឆ្នាំ 2017 និសិ្សត 20 នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីនេះ។ សិស្សដែលត្រូវបានជ្រើសរើសទទួលអាហារូបករណ៍ ម្នាក់ៗទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភរហូតដល់ 20,000 ដុល្លារដែលក្នុងនោះរួមមានថ្លៃសិក្សានិងការចំណាយក្នុងការរស់នៅប្រចាំខែរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលសិក្សា។

លើសពីនេះទៀតនិសិ្សតក៏នឹងត្រូវបានផ្តល់ឱកាសឲ្យចូលរួមកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗនិងចូលរួមកម្មវិធីទំនួលខុសត្រុវសង្គម(CSR) ហើយក៏មានឱកាសចូលបម្រើការនៅក្រុមហ៊ុនស្មាត ក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ។


ការឧបត្ថម្ភនិងការគាំទ្រ

អ្វីខ្លះដែលអាហារូបករណ៍ផ្តល់ជូន
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើថ្លៃសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរហូតដល់និស្សិតជ័យលាភីបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដោយជោគជ័យ។

 • funding support 02


  ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែចំនួន 200 ដុល្លាររហូតដល់ 5 ឆ្នាំអាស្រ័យលើមុខជំនាញសិក្សាដែលបានជ្រើសរើស ។

 • funding support 03


  កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍និងឱកាសចូលរួម​កម្មវិធីទំនួលខុសត្រុវសង្គម(CSR)។


លក្ខន្តិកៈនៃអាហារូបករណ៍

តើអ្នកណាអាចស្នើសុំ​
អាហារូបករណ៍បាន?​


 • eligibility 01

  សិស្សានុសិស្សត្រូវតែជាសិស្សដែលបានបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា 2019 - 2020 តែប៉ុណ្ណោះ (ចំពោះសិស្សដែលប្រឡងបំពេញវិជ្ជា ស្វ័យរិនចំណេះទូទៅ និងស្វ័យរិនបំពេញវិជ្ជា មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍នេះឡើយ)។

 • eligibility 02

  បេក្ខជនដែលមានគម្រោងបំពេញការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋណាមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឬ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ។

 • eligibility 03

  បេក្ខជនដែលអាចចូលរួមការប្រលងដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនស្មាត និង ក្រសួង

 • eligibility 04

  បេក្ខជនអាចជ្រើសរើសមុខជំនាញណាមួយដែលខ្លួនពេញចិត្ត ប៉ុន្តែមិនឲ្យលើសរយៈពេលសិក្សា5ឆ្នាំ ។


មតិរបស់ជ័យលាភី

ជ័យលាភីអាហារូបករណ៍
និយាយអ្វីខ្លះពីកម្មវិធីសំណួរ

ដែលគេសួរជាញឹកញាប់


 • faq 01
 • faq 02
 • faq 03


ដៃគូរបស់យើង

ការសហការយ៉ាងជិតស្និតជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនFaLang translation system by Faboba