កម្មវិធីអាហារូបករណ៍

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍SmartEdu មានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជាដែលមានសមត្ថភាព ជាពិសេសិស្សដែលកំពុងជួបការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេ។

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមានគោលបំណងបណ្ដុះគុណតម្លៃ ក៏ដូចជាសមត្ថភាពសំខាន់ៗដើម្បីផ្ដល់ដល់យុវជនកម្ពុជានូវជំនាញដែលអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនប្រកបដោយសម្ថតភាពត្រូវការនាពេលអនាគត. 

 

  • ទំនាក់ទំនង

    មកកាន់ពួកយើង


    Contact Banner

ស្វែងរកយើង

ទំនាក់ទំនង
ព័ត៌មាន


អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ 464A មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

010 234 075
[email protected]

ចម្ងល់ផ្សេងៗ

ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ផ្សេងៗពីកម្មវិធី​ អ្នកអាចបំពេញពាក្យខាងក្រោមបាន:

Please select one of these options

Please fill in your name

Please enter a valid email address

Please enter a valid number

Please fill in your message

Captcha Invalid InputFaLang translation system by Faboba