កម្មវិធីអាហារូបករណ៍

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍SmartEdu មានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជាដែលមានសមត្ថភាព ជាពិសេសិស្សដែលកំពុងជួបការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេ។

USDP BOOTCAMP

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមានគោលបំណងបណ្ដុះគុណតម្លៃ ក៏ដូចជាសមត្ថភាពសំខាន់ៗដើម្បីផ្ដល់ដល់យុវជនកម្ពុជានូូវជំនាញដែលអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនប្រកបដោយសម្ថតភាពត្រូវការនាពេលអនាគត។

  • កម្មវិធីអភិវឌ្ឍនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ


     USDP Banner

THOMAS HUNDT


THOMAS HUNDT

THOMAS HUNDT
នាយកប្រតិបត្តិ ក្រុមហុ៊ន Smart Axiata

ការអភិវឌ្ឍអ្នកមានទេពកោសល្យទាំងខាងក្នុង និង ខាងក្រៅក្រុមហ៊ុ​ន គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃទស្សនវិជ្ជាអាជីវកម្មរបស់យើង។ ពួកយើងជឿជាក់ថាក្រៅពីការអប់រំទូទៅយ៉ាងហ្មត់ចត់ ជំនាញទំនាក់ទំនង ការគិតវិភាគ ការច្នៃប្រឌិត និង ICT ​​ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុននាពេលអនាគតរបស់កម្ពុជា។​​ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍និស្សិតសកលវិទ្យាល័យ

SmartEdu គឺជាកម្មវិធីមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសតែមួយគត់ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ឲ្យនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យចំនួន 48 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយនឹងជំនាញចាំបាច់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សម័យឌីជីថលដ៏ប្រកួតប្រជែងនាពេលអនាគត។ នៅកំឡុងពេល Bootcamp អ្នកនឹងអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈការគិតវិភាគ និងបញ្ញាស្មារតីតាមរយៈការទាក់ទងជាមួយដៃគូក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិជាច្រើន។ ចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នា កម្មវិធីនេះនឹងក្លាយជាបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យមួយ ដែលនឹងបញ្ចេញភាពជាអ្នកដឹកនាំឌីជីថល នៅក្នុងខ្លួនអ្នកនិងផ្លាស់ប្តូរអនាគតរបស់អ្នក!FaLang translation system by Faboba